Projekty UE

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich Upowszechnianie świadczenia e-usług 

w ramach sieci współpracy jednostek medycznych 

i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Oposkiego  NUMER RPOP.10.03.00-16-0022/17​


Celem projejektu jest Zwiększenie dostępności e-usług publicznych na 

terenie działania Partnerów projektu, tj. powiatów nyskiego, prudnickiego, 

krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego oraz brzeskiego, a także całego województwa opolskiego.

Kwota dofinansowania: 5 253 152,45